Tổng Hợp Các Mẫu Vertu Sale Off 2018

Thứ ba 04:07, 01/11/2016

Vertu Center Xin giới thiệu tới các bạn các Model Vertu đang sale off trong năm 2017. Tất cả các sản phẩm đều vẫn được bảo hành 24 tháng, đổi mới trong 10 ngày, và được hưởng chế độ bảo hành về giá. Hotline 0996.222222

VertuCenter xin giới thiệu tới các quý khách các sản phẩm Vertu chính hãng sale off dưới 100 triệu.

(Giá bên dưới là giá đã có chiết khấu). 

 

Vertu Ascent X:

Vertu Ascent X Ferrari GT

Giá cũ: 60.000.000 VNĐ
Giá khuyến mại: 45.000.000 VNĐ
Tình trạng: Mới 98%
Phụ kiện: Sạc, Pin, Phiếu BH 2 năm

Hình ảnh thực tế

Xem hình ảnh chi tiết tại đây

Vertu Ascent X Titan nhám đỏ đen

Giá cũ: 50.000.000 VNĐ
Giá khuyến mại: 40.000.000 VNĐ
Tình trạng: Mới 98%
Phụ kiện: Sạc, Pin, Phiếu BH 2 năm

Hình ảnh thực tế

Xem hình ảnh chi tiết tại đây

Vertu Ascent X titan thường

Giá cũ: 40.000.000 VNĐ
Giá khuyến mại: 35.000.000 VNĐ
Tình trạng: Mới 98%
Phụ kiện: Sạc, Pin, Phiếu BH 2 năm

 

Hình ảnh thực tế

Xem hình ảnh chi tiết tại đây

Vertu Ascent X Knurled Pure Black

Giá: 40.000.000đ.
(Giá máy mới 120.000.000đ)

Tình trạng máy: Máy còn mới 99%

Phụ kiện: Sạc chuẩn, Thẻ BH, Phiếu mua hàng

Hình ảnh thực tế

Xem hình ảnh chi tiết tại đây

Vertu Ascent X nhôm

Giá: 25 000 000 đ

Tình trạng máy: Máy còn mới 98%

Phụ kiện: Sạc chuẩn, Thẻ BH, Phiếu mua hàng

Hình ảnh thực tế

 

Vertu Ascent Ti:

Vertu Ascent Ti Checked Purple

Gía: 35.000.000đ
(Giá mới 155 triệu)

Tình trạng máy: Máy còn mới 98%

Phụ kiện: Sạc chuẩn, Thẻ BH, Phiếu mua hàng

 

Vertu Ascent Ti da đen

Giá cũ: 30.000.000 VNĐ
Giá khuyến mại: 20.000.000 VNĐ
Tình trạng: Mới 98%
Phụ kiện: Sạc, Pin, Phiếu BH 2 năm

Hình ảnh thực tế

Xem hình ảnh chi tiết tại đây

Vertu Ascent Ti da nâu

Giá cũ: 30.000.000 VNĐ
Giá khuyến mại: 20.000.000 VNĐ
Tình trạng: Mới 98%
Phụ kiện: Sạc, Pin, Phiếu BH 2 năm

Hình ảnh thực tế

Xem hình ảnh chi tiết tại đây

Vertu Ascent Ti nhám xanh

Gía: 35.000.000đ
(Giá mới 155 triệu)

Tình trạng máy: Máy còn mới 99%

Phụ kiện: Sạc chuẩn, Thẻ BH, Phiếu mua hàng

Hình ảnh thực tế

Xem hình ảnh chi tiết tại đây

Vertu Ascent Ti da đỏ

Giá cũ: 30.000.000 VNĐ
Giá khuyến mại: 20.000.000 VNĐ
Tình trạng: Mới 98%
Phụ kiện: Sạc, Pin, Phiếu BH 2 năm

Hình ảnh thực tế

Xem hình ảnh chi tiết tại đây

Ascent Ti Ferrari các loại:

Vertu Ascent Ti Assolutio

Giá cũ: 40.000.000 VNĐ
Giá khuyến mại: 28.000.000 VNĐ
Tình trạng: Mới 98%
Phụ kiện: Sạc, Pin, Phiếu BH 2 năm

Hình ảnh thực tế

Xem hình ảnh chi tiết tại đây

Vertu Ascent Ti Ferrari Giallo

Giá cũ: 40.000.000 VNĐ
Giá khuyến mại: 28.000.000 VNĐ
Tình trạng: Mới 98%
Phụ kiện: Sạc, Pin, Phiếu BH 2 năm

Hình ảnh thực tế

Xem hình ảnh chi tiết tại đây

Vertu Ascent Ti Ferrari Nero

Giá cũ: 40.000.000 VNĐ
Giá khuyến mại: 28.000.000 VNĐ
Tình trạng: Mới 98%
Phụ kiện: Sạc, Pin, Phiếu BH 2 năm

Hình ảnh thực tế

Xem hình ảnh chi tiết tại đây

Vertu Ascent Ti Ferrari Rosso

Giá cũ: 40.000.000 VNĐ
Giá khuyến mại: 28.000.000 VNĐ
Tình trạng: Mới 98%
Phụ kiện: Sạc, Pin, Phiếu BH 2 năm

Hình ảnh thực tế

Xem hình ảnh chi tiết tại đây

 

Các loại Vertu Ascenti khác:

Vertu Ascent Ti Carbon

Giá: 23.000.000 đ.
(Giá máy mới 120.triệu)

Tình trạng máy: Máy còn mới 99%

Phụ kiện: Sạc chuẩn, Thẻ BH, Phiếu mua hàng

Hình ảnh thực tế

Xem hình ảnh chi tiết tại đây

Vertu Ascent Ti Knurled Grey

Gía: 35.000.000đ
(Giá mới 155 triệu)

Tình trạng máy: Máy còn mới 99%

Phụ kiện: Sạc chuẩn, Thẻ BH, Phiếu mua hàng

Hình ảnh thực tế

Xem hình ảnh chi tiết tại đây

 

Vertu Quest:

Vertu Constellation Quest Gold

Giá: 90.000.000 đ

Tình trạng máy: Máy còn mới 99%

Phụ kiện: Sạc chuẩn, Thẻ BH, Phiếu mua hàng, Bao da

Hình ảnh thực tế

Xem hình ảnh chi tiết tại đây

Vertu Constellation Quest Diamond

Giá: 80.000.000đ.
(Giá mới 300 triệu)

Tình trạng máy: Máy còn mới 99%

Phụ kiện: Sạc chuẩn, Thẻ BH, Phiếu mua hàng, Bao da

 

Vertu Constellation Quest Ferrari

Giá: 80.000.000 đ

Tình trạng máy: Máy còn mới 99%

Phụ kiện: Sạc chuẩn, Thẻ BH, Phiếu mua hàng, Bao da

Xem hình ảnh chi tiết tại đây

Vertu Constellation Quest Blue

Giá: 70.000.000 đ

Tình trạng máy: Máy còn mới 99%

Phụ kiện: Sạc chuẩn, Thẻ BH, Phiếu mua hàng,

Xem hình ảnh chi tiết tại đây

Vertu Ayxta:

Vertu Constellation Ayxta Diamond

Giá cũ: 60.000.000 VNĐ
Giá khuyến mại: 55.000.000 VNĐ
Tình trạng: Mới 98%
Phụ kiện: Sạc, Pin, Phiếu BH 2 năm

Hình ảnh thực tế

Xem hình ảnh chi tiết tại đây

Vertu Constellation Ayxta Yellow Gold Mixed Metals

Giá: 00000000

Tình trạng máy: Máy còn mới 99%

Phụ kiện: Sạc chuẩn, Thẻ BH, Phiếu mua hàng,

Hình ảnh thực tế

Xem hình ảnh chi tiết tại đây

Vertu Constellation Ayxta Purple

Giá cũ: 40.000.000 VNĐ
Giá khuyến mại: 35.000.000 VNĐ
Tình trạng: Mới 98%
Phụ kiện: Sạc, Pin, Phiếu BH 2 năm

Xem hình ảnh chi tiết tại đây

 

Vertu Constellation Ayxta Purple Leather
Giá cũ: 40.000.000 VNĐ
Giá khuyến mại: 35.000.000 VNĐ
Tình trạng: Mới 98%
Phụ kiện: Sạc, Pin, Phiếu BH 2 năm

Xem hình ảnh chi tiết tại đây

 

Vertu Ayxta Stainless Steel
Giá cũ: 35.000.000 VNĐ
Giá khuyến mại: 25.000.000 VNĐ
Tình trạng: Mới 98%
Phụ kiện: Sạc, Pin, Phiếu BH 2 năm

Xem hình ảnh chi tiết tại đây

 

Vertu Touch:

Vertu Touch Gold Mixed Metals

Giá cũ: 60.000.000 VNĐ
Giá khuyến mại: 40.000.000 VNĐ
Tình trạng: Mới 98%
Phụ kiện: Sạc, Pin, Phiếu BH 2 năm

Hình ảnh thực tế

Xem hình ảnh chi tiết tại đây

 

Vertu Touch Black Alligator Skin, Diamond Trim

Giá cũ: 55.000.000 VNĐ
Giá khuyến mại: 45.000.000 VNĐ
Tình trạng: Mới 98%
Phụ kiện: Sạc, Pin, Phiếu BH 2 năm 

Hình ảnh thực tế

Xem hình ảnh chi tiết tại đây

Vertu Touch Black Neon

Giá: 30.000.000đ.
(Giá mới 200 triệu)

Tình trạng máy: Máy còn mới 98%

Phụ kiện: Sạc chuẩn, Thẻ BH, Phiếu mua hàng,

Hình ảnh thực tế

Xem hình ảnh chi tiết tại đây

Vertu Touch Candy Diamond Orange

Giá: 39.000.000đ.
(Giá mới 200 triệu)

Tình trạng máy: Máy còn mới 98%

Phụ kiện: Sạc chuẩn, Thẻ BH, Phiếu mua hàng,

Xem hình ảnh chi tiết tại đây

Vertu Touch Brown Leather

Giá: 25.000.000đ.
(Giá mới 130 triệu)

Tình trạng máy: Máy còn mới 98%

Phụ kiện: Sạc chuẩn, Thẻ BH, Phiếu mua hàng,

Xem hình ảnh chi tiết tại đây

Vertu Touch Pink Leather

Giá: 25 Triệu.
(Giá mới 120 triệu)

Tình trạng máy: Máy còn mới 98%

Phụ kiện: Sạc chuẩn, Thẻ BH, Phiếu mua hàng,

Xem hình ảnh chi tiết tại đây

Vertu Ti

Vertu Ti Black PVD mix​ Red Gold

Giá cũ: 58.000.000 VNĐ
Giá khuyến mại: 48.000.000 VNĐ
Tình trạng: Mới 98%
Phụ kiện: Sạc, Pin, Phiếu BH 2 năm

Hình ảnh thực tế

Xem hình ảnh chi tiết tại đây

Vertu Ti White Alligator

Giá: 45.000.000 đ

Tình trạng máy: Máy còn mới 98%

Phụ kiện: Sạc chuẩn, Thẻ BH, Phiếu mua hàng,

Hình ảnh thực tế

Xem hình ảnh chi tiết tại đây

Vertu Ti Titanium

Giá cũ: 40.000.000 VNĐ
Giá khuyến mại: 35.000.000 VNĐ
Tình trạng: Mới 98%
Phụ kiện: Sạc, Pin, Phiếu BH 2 năm

Hình ảnh thực tế

Xem hình ảnh chi tiết tại đây

 

Vertu Constellation:

Vertu Constellation Gold

Giá: 60.000.000đ.
(Giá mới 200 triệu)

Tình trạng máy: Máy còn mới 98%

Phụ kiện: Sạc chuẩn, Thẻ BH, Phiếu mua hàng

Hình ảnh thực tế

Xem hình ảnh chi tiết tại đây

Vertu Constellation Gold Mixed Metals

Giá: 25.000.000 đ

Tình trạng máy: Máy còn mới 98%

Phụ kiện: Sạc chuẩn, Thẻ BH, Phiếu mua hàng

Hình ảnh thực tế

Xem hình ảnh chi tiết tại đây

Vertu Constellation Brown

Giá: 18.00.000đ.
(Giá mới 100 triệu)

Tình trạng máy: Máy còn mới 98%

Phụ kiện: Sạc chuẩn, Thẻ BH, Phiếu mua hàng

Hình ảnh thực tế

Xem hình ảnh chi tiết tại đây

Vertu Constellation Ceramic Alligator

Giá: 22.000.000đ.
(Giá mới 100 triệu)

Tình trạng máy: Máy còn mới 98%

Phụ kiện: Sạc chuẩn, Thẻ BH, Phiếu mua hàng

Xem hình ảnh chi tiết tại đây

Vertu Constellation Orange Diamond

Giá: 19.000.000đ.
(Giá mới 100 triệu)

Tình trạng máy: Máy còn mới 98%

Phụ kiện: Sạc chuẩn, Thẻ BH, Phiếu mua hàng

 

 

Vertu Constellation Pure White

Giá: 22.000.000.
(Giá mới 130 triệu)

Tình trạng máy: Máy còn mới 98%

Phụ kiện: Sạc chuẩn, Thẻ BH, Phiếu mua hàng

Xem hình ảnh chi tiết tại đây

Vertu Constellation Pure Black

Giá: 22.000.000đ.
(Giá mới 100 triệu)

Tình trạng máy: Máy còn mới 98%

Phụ kiện: Sạc chuẩn, Thẻ BH, Phiếu mua hàng

Hình ảnh thực tế

Xem hình ảnh chi tiết tại đây

Các mẫu Vertu Constellation cho nữ :

Giá: từ 17.000.000 đ  đến 25.000.000 đ

Tình trạng máy: Máy còn mới 98%

Phụ kiện: Sạc chuẩn, Thẻ BH, Phiếu mua hàng

Xem hình ảnh chi tiết tại đây

 

 

Sản phẩm liên quan

Không tìm thấy sản phẩm nào